• Drukuj

Dnia 1 czerwca 2011r. w Centrum Rehabilitacji i Wsparcia rozpoczyna działalność Klub Seniora. Klub został powołany w ramach programu „AKTYWNI JESIENIĄ - utworzenie Samopomocowego Klubu Seniora dla Osób Starszych". Jest finansowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Klub przeznaczony jest dla Mieszkańców Osiedla Dajtki w wieku powyżej 55 lat. W ramach klubu będą się odbywały m.in. zajęcia warsztatowe (warsztaty sztuki kulinarnej i warsztaty artystyczne), zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz hydroterapia. Limit: 60 osób. 

Wszystkich chętnych zapraszamy!  Kontakt: ul. Siewna 78, pokój 122