pfron logoPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie ogłasza nabór dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do projektu: "Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce - Centrum Rehabilitacji i Wsparcia" realizowanego w ramach jedenastego konkursu na zlecenie zadań (w formie wsparcia), ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest prowadzenie ciągłej i wieloprofilowej rehabilitacji oraz zindywidualizowanego systemu wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju oraz zwiększenia samodzielności.

Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności – 30 osób oraz osób dorosłych z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 30 osób (wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe) z Olsztyna oraz gmin ościennych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie, ul. Siewna 78. Budynek Centrum jest pozbawiony barier architektonicznych. Zajęcia prowadzone będą w formie grupowej i indywidualnej. Projekt przewiduje udział dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych w następujących formach:

  • indywidualna i grupowa rehabilitacja ruchowa,
  • grupowa rehabilitacja i usprawnianie w kompleksie basenowym,
  • indywidualna i grupowa integracja sensoryczna (wyłącznie dzieci i młodzież),
  • indywidualna terapia logopedyczna,
  • indywidualna terapia z komunikacji alternatywnej,
  • indywidualna i grupowa terapia psychologiczna,
  • grupowy trening kulinarny i zasad zdrowego żywienia - warsztaty treningowe rozwijające samodzielność, umiejętności praktyczne
  • warsztaty komputerowe

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę - zespół specjalistów. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do pokoju 1 lub 21 w Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w celu otrzymania bliższych informacji i możliwościach udziału w projekcie.